Publicaties als herinnering aan bijzondere gebeurtenissen

In ons leven doen zich vele bijzondere gebeurtenissen voor, die we soms met iets tastbaars in herinnering willen houden. Een publicatie in de vorm van een fotoreportage of een geschiedenisbeschrijving kunnen wij voor u verzorgen. Van een bruiloftsreportage tot een herinneringsboek ter nagedachtenis aan een overledene zijn vormen die we in overleg met u kunnen opstellen. De publicatie kan zowel als boek of als digitale publicatie (iBook of eBook) worden uitgebracht.